امروز : شنبه 2 تیر 1403 بروزرسانی:1403/03/31
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
65آیین نامه و تقویم آموزشی سال 941394/04/09 
66آیین نامه و تقویم آموزشی سال 941394/04/09
 آیین نامه و تقویم آموزشی آبزی پروران کشور ،در هرسال با مکانیسم پیش بینی شده از شیلات سراسر کشور و با مشلرکت دست اندرکاران مربوطه نیاز سنجی و جمع آوری شده و پس از انطباق با سیاست های سازمان در معاونت توسعه آبز یپروری و انطباق با برنامه های توسعه آبزی پروری و اخذ نظرات دفاتر تخصصی ،نهایی و برای اجرا به سراسر کشور ابلاغ می شود.
در این فایل شما به دستورالعمل اجرایی دوره های اموزشی و فهرست عناوین کلیه دوره ها و سرفصل های مربوطه و معرفی مربیان و مدرسین و ... به تفکیک استانهای مربوطه دسترسی خواهید داشت.
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست